Welkom bij Meldpuntgrond

Meldpuntgrond is een organisatie die u begeleidt om efficiënt en innovatief om te gaan met vraag en aanbod van partijen grond, baggerspecie en bouwstoffen, binnen de wet- en regelgeving. Meldpuntgrond geeft u de beste oplossing voor vraag en aanbod van een partij, met respect voor de natuur.

Efficiënt, door vraag en aanbod van grondstromen door heel Nederland op de juiste manier op elkaar af te stemmen, met zo min mogelijk handelingen en transporten.

Innovatief, door toepassing van breed gedragen kennis inzake civieltechnische en milieutechnische eigenschappen die grond, baggerspecie en bouwstoffen bezitten. Die kennis gebruiken wij voor oplossingen om zoveel mogelijk materiaal hoogwaardig toe te passen in en op Nederlandse bodems. Duurzame toepassingsmogelijkheden zijn veelal te realiseren met een eenvoudige handeling of bewerking. Door bijvoorbeeld de aanwezige componenten in een partij te splitsen, kan er een hoogwaardig, civieltechnisch toepasbaar materiaal ontstaan. Het beleid van Meldpuntgrond is daarbij met name gericht op duurzaamheid en zorgplicht.

              Wat doet Meldpuntgrond voor u?

20150406 092032meldpuntgrond logo skyline 800x800

Middels het formulier aan de rechterzijde kunt u in enkele stappen uw vraag en aanbod van grond, baggerspecie en bouwstoffen melden. Na de aanmelding van een partij begint Meldpuntgrond direct met onderzoek en analyse ervan en krijgt u binnen 5 dagen bericht. Zodra vastgesteld is welke ingrediënten en componenten in uw partij aanwezig zijn, gaat Meldpuntgrond de juiste koppeling zoeken in Nederland om tot een efficiënte oplossing voor u te komen.

U kunt Meldpuntgrond ook inschakelen om uw complete grondbalans en of grond(stoffen)stromen van A-Z te coördineren. De officiële meldingen bij het agentschap en de toepassing van de actuele wet- en regelgeving horen daar natuurlijk ook bij.

Wanneer kunt u vraag en aanbod van uw partij het beste melden?

Zodra er een globale grondbalans bekend is binnen uw project. Dit kan in de ontwerpfase maar ook in de uitvoeringsfase zijn. De stelregel luidt: hoe eerder de melding, hoe efficiënter de oplossing. Vraag vrijblijvend de mogelijkheden aan.

Simpel en snel de beste oplossing voor uw grond(stoffen)stromen!