Adviesmogelijkheden

Grondstromen

Meldpuntgrond kan uw grondstromen binnen de organisatie coördineren. Door onze brede kennis en kunde op het gebied van bodem stellen wij u in staat om grondstromen duurzaam en creatief met elkaar te verbinden.

Tevens bieden wij voor uw organisatie de volgende diensten;

  • Duurzame oplossingen voor een beter milieu
  • Vergunningaanvragen en waarborging voortgang tijdens projecten
  • Optimalisatie bedrijfsprocessen rekening houdend met kwetsbaarheid van natuur, biodiversiteit en het menselijk belang.

Certificatie

Als organisatie kunnen wij u advies geven in verschillende disciplines op het gebied van bodem. Dit kan een certificering zijn om een grondbank op te zetten of u wilt liever gecertificeerd zijn voor het maken van een eigen grondproduct zoals; Teelgrond of bomenzand. Meldpuntgrond kan u begeleiden en adviseren bij de volgende BRL-certificeringen;

  • BRL 9335 protocol 1 Individuele partijen grond.

Samenvoegen, opbulken en afzetten van grond.

  • BRL 9335 protocol 2 Grond uit projecten.

Begeleiding van grondstromen van eerste moment van vrijkomen tot de uiteindelijke toepassing, inclusief zeven, samenvoegen van partijen en tijdelijke opslag. Dit bevordert de juiste afhandeling en de transparantie bij het omgaan met grondstromen

  • BRL 9335 protocol 4 Samengestelde grondproducten.

Transparantie bij de acceptatie van de deelstromen, het samenvoegen tot en met het uitleveren van de samengestelde grondproducten.

Indien u hier meer informatie over wilt ontvangen kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer.