Keuringen

Meldpuntgrond biedt u de mogelijkheid tot de keuringen van partijen. Hierin zijn verschillende opties mogelijk voor het vaststellen van de eigenschappen, componenten en nutriënten in de bodem. Deze zijn onder te verdelen in;

Milieu hygiënisch

Bij deze keuring wordt de milieu hygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden beoordeeld voor de herbruikbaarheid van het materiaal. Partijkeuring in grond als zand, klei en leem: zowel in depot als in-situ worden volgens het VKB-protocol 1001 uit het Besluit Bodemkwaliteit uitgevoerd.

Indicatief

Indien er geen milieu hygiënische kwaliteit van de ondergrond is, kan men kiezen voor een indicatieve keuring. Hier worden potentiële bodemverontreinigingen gelokaliseerd, waardoor een kwalitatief beter en efficiënter vervolgonderzoek kan worden uitgevoerd. Hiermee creëert u een duidelijk beeld over de te verwachte kwaliteit van het materiaal. Dit kan wenselijk zijn in de aanbiedingsfase van het project.

Civieltechnisch

Onder het Besluit Bodemkwaliteit wordt zand aangemerkt als grond. De civieltechnische samenstelling van het product is afhankelijk van de eigenschappen die het materiaal bezit. Met name de korrelgrootte en structuur bepalen in welke categorie het product wordt ingedeeld.

  • Draineerzand
  • Zand in aanvulling of ophoging
  • Zand voor zandbed
  • Klei en klei erosiebestendigheid 3
  • Klei erosiebestendigheid 1
  • Klei erosiebestendigheid 2
  • Teelgrond
  • Bomenzand
  • Zand voor dressen of bezanden

Indien u hier meer informatie over wilt ontvangen kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer.